Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Student

Sammensætning af ordene stud (tyr) og endt (afsluttet). Oprindeligt et landbrugsudtryk, men i dag bruges det om en person, som har taget en eksamen på et gymnasium. Ændringen af ordets betydning illustrerer ganske fint Danmarks vej fra et landbrugssamfund til et videnssamfund.

I de gamle landbrugsdage var de boglige færdigheder ikke særlig bevendte. Derimod var det af yderste vigtighed, at man kunne genne dyrene rundt på markerne. Men en ting var at genne køer (se også koordinere), det var straks sværere at genne de store og stærke tyre. Når en ung mand havde lært at genne tyrene, sagde man han var studendt.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.