Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Koordinere

Køer

Sammensætning af ordene ko og ordinere, hvor ordinere betyder en opskrift. Koordinere er et landbrugsudtryk for en metode til at genne køerne ind i stalden. Udtrykket opstod under den industrielle revolution sidst i 1800-tallet, hvor bønderne begyndte at bygge stalde til køerne.

I starten var det dog de færreste landmænd, der kunne få køerne til at forlade det frie liv på markerne (¹). Staten uddannede derfor koordinatorer, der kunne rejse rundt til de forskellige gårde og lære landmændene at koordinere køerne.

Koordinatorernes metode går ud på at identificere førerkoen. Når man så genner førerkoen hjem til stalden, følger de andre køer pænt med.

(¹) Hvilket kunne have fatale konsekvenser, se Ingen ko på isen.

Om billedet: De andre køer følger førekoen hjem til stalden. Ophavsret: JOHN K THORNE PHOTOGRAPHY, frigivet under Creative Commons 2.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.