Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Koordinere

Sammensætning af ordene ko og ordinere, hvor ordinere betyder en opskrift. Koordinere er et landbrugsudtryk for en metode til at genne køerne ind i stalden. Udtrykket opstod under den industrielle revolution sidst i 1800-tallet, hvor bønderne begyndte at bygge stalde til køerne.

I starten var det dog de færreste landmænd, der kunne få køerne til at forlade det frie liv på markerne (¹). Staten uddannede derfor koordinatorer, der kunne rejse rundt til de forskellige gårde og lære landmændene at koordinere køerne.

(¹) Hvilket kunne have fatale konsekvenser, se Ingen ko på isen.


Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger. Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Her kan du læse endnu mere om ordforklaring.dk. Du kan desuden hente appen Dagens ord fra Google Play.

Sidens bagmand står også bag Ludvigs Hjørne, feriesiden Rejse til Thailand samt flere andre sider, hvilket du kan læse mere om på Google+.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.