Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Hytte sit eget skind

Udtryk om fattig person, som må lære at klare sig selv. Udtrykket er en reference til de amerikanske indianere, hvis tipier blev lavet af skind. Sædvanligvis brugte indianerne garvet skind fra bisonokser, men hvis de ikke selv kunne dræbe en bisonokse, måtte de forlade sig på andres hjælp. Hvis andre ikke ville hjælpe, måtte de bruge deres eget skind - i betydningen, at så måtte de undvære.

Oprindeligt opstod udtrykket som tipi sit eget skind, men da vi ikke har så mange tipier i Danmark, ændrede det sig hurtigt til hytte sit eget skind.

Udtrykket opstod i 1910'erne, da de første indianerfilm kom til Danmark. Dengang havde vi ikke et socialt sikkerhedsnet, så de fattige var typisk overladt til at hytte sit eget skind. Der blev ganske vist indført en række sociale love i 1890'erne, der kunne hjælpe de fattige, fx blev der indført en alderdomsforsørgelse, men det var først med den store socialreform i 1933, at vi fik et egentligt sikkerhedsnet for de fattige, bl.a. i form af Lov om offentlig Forsorg.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.