Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Galimatias

Udtrykket bruges i dag om en meget vred person, men var i starten et øgenavn for bonden Matias (1815-1878), der boede på Herning-egnen.

Der var ikke megen underholdning for de unge på landet dengang, så bønderkarlene fordrev tiden med at vælte køer (se også kovending), og det gik oftest ud over køerne på Matias' marker. Kovendingen var nemlig kun halvdelen af fornøjelsen, den anden halvdel bestod i at se Matias komme farende, hvæsende og spruttende, knaldrød i hovedet og med en økse i den ene hånd. Karlene lod sig så "jage" rundt af Matias, indtil han faldt forpustet om. Scenen gentog sig typisk hver weekend indtil en nat, hvor Matias ekstra ophidset døde af et slagtilfælde.

Kovendingerne ophørte så småt efter Matias' død, da der opstod forlydender om, at "Gale Matias" (udtaltes galimatias på datidens lokale dialekt) spøgte på markerne efter mørkets frembrud.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.