Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Tycho Brahesdag

Tycho Brahe

Navnet stammer fra et mislykket forsøg på at indføre en helligdag for at hædre Tycho Brahe (1546-1601).

Tycho Brahe er en af Danmarks største videnskabsmænd nogensinde. Han grundlagde den moderne astronomi og den moderne videnskabelige fremgangsmåde med forsøg og observationer.

Ud over at være kendt for sit videnskabelige arbejde var Tycho Brahe også kendt for at være meget uheldig. Han mistede fx en del af sin næse, da han stod og fægtede med en skarp køkkenkniv, han mistede sit job på Hven, fordi blæsten blev ved med at blæse ilden ud i øens fyrtårn, og han døde på grund af uheldig omgang med kviksølv.

Og han var ikke mere heldig efter sin død. Midt i 1980'erne forsøgte en gruppe videnskabsmænd at få indført Brahes fødselsdag den 14. december som en helligdag for at hædre ham. Men modstanden var for stor. Nogle modstandere påpegede, at så skulle Ole Rømer, H. C. Ørsted og Niels Bohr også have helligdage. Kirken protesterede mod en ny helligdag så tæt på julen. Og det blev ikke bedre af, at svenskerne truede med handelssanktioner, fordi de opfattede helligdagen som et forsøg på at gøre Tycho Brahe dansk, selvom han er født i Skåne. Det endte med, at regeringen afviste at indføre helligdagen.

Om billedet: Tycho Brahe. Ophavsret: Ukendt maler, public domain. Fotografiet af maleriet er taget af Jens Mohr, og er frigivet under Creative Commons SA 3.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.