Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Trådløs

Udtryk for en person, som ikke binder sig i et fast forhold, men som i stedet hele tiden er parat til at indgå nye forbindelser. Trådløse personer er ofte meget udadrettede personer, der konstant forsøger at finde nye partnere.

Der er lidt usikkerhed omkring ordets historie. Nogle sprogeksperter mener, at det er en sammenskrivning af udtrykket løs på tråden. Andre eksperter mener, det er en udvikling af ordet troløs, der på gammelt nordjysk udtales fuldstændig ligesom vi i dag udtaler trådløs.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.