Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Tovholder

Tovtrækning

Ankermand på holdet i en tovtrækningskonkurrence. Tovtrækning foregår ved at to hold trækker i hver sin ende af et tov, og det gælder så om at trække en vis del af tovet hen over midtermærket. Tovholderen holder fast i enden af tovet og har dermed det hårdeste arbejde, ikke nok med at han skal trække modstanderne, han skal også trække sit eget hold. Samtidig skal han komme med opmuntrende tilråb til holdkammeraterne, så de ikke mister gejsten.

Trods det ekstra arbejde er der ofte rift om at blive tovholder. Dels fordi tovholderen fremstår som mere betydningsfuld, hvilket mange godt kan lide. Og dels fordi man ofte afholder konkurrencen hen over en mudderpøl, så ydmygelsen for det tabende hold bliver det større. Eftersom tovholderen er bagest, slipper han normalt for at blive griset til.

Tovtrækning har været en seriøst dyrket sport, der sågar har været med på det olympiske program. Danmark vandt således en guldmedalje i tovtrækning i OL år 1900. I dag bruges tovtrækning dog kun som underholdning.

Om billedet: Tovtrækning til OL i 1904 med tovholderen i enden. Ophavsret: Charles Lucas, public domain.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.