Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Tinghus

Et tinghus er et indendørs kræmmermarked. Det danske vejrlig egner sig ikke til udendørs markeder hele året, så i vinterhalvåret rykkede kræmmerne i gamle dage indendørs i store bygninger, hvor de så faldbød deres varer. Det var inden, vi fik almindelige butikker i landsbyerne. I vore dage holder de fleste kræmmermarkeder lukket om vinteren.

Navnet tinghus stammer fra "at tinge", hvilket betyder forhandle/købslå om varerne og deres priser; ligesom det kendes fra kræmmermarkeder i vore dage, så havde varerne ikke faste priser. Tinghusene var også velbesøgt af de lokale banditter, så landbetjenten var typisk udstationeret til at holde øje med banditterne i åbningstiden.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.