Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Stikke fingeren i jorden

Gammelt udtryk, som i dag kun bruges i overført betydning for at øve sig i noget.

Dreng og dige

Udtrykket har sin oprindelse i Sønderjylland, hvor man siden middelalderen har bygget diger langs vadehavskysten for at hindre oversvømmelse af de lavtliggende marskområder. Digerne havde det med at blive utætte, og den bedste måde at forhindre oversvømmelse fra et hul i et dige var at stikke en finger i hullet, indtil der kom nogle, som kunne lappe det.

Men det var ikke lige meget, hvordan man stak fingeren i hullet – gjorde man det forkert, risikerede man at gøre hullet større i stedet for at stoppe vandet. Man kunne ikke bare øve sig på digerne, så i stedet stak man fingeren i jorden for at øve sig.

I dag er digerne noget mere holdbare, så det er ikke længere nødvendigt at øve sig i at stoppe huller i dem. Udtrykket bruges derfor kun i overført betydning.

Det var forøvrigt ikke kun i Danmark, man stoppede digehuller med en finger. Det mest kendte eksempel stammer fra bogen Le Petit Éclusier, der blev udgivet i 1848. Bogen handler om en hollandsk dreng, som redder byen fra oversvømmelse ved at stoppe et hul i det lokale dige.

Om billedet: Der er lavet flere statuer i Holland, der forestiller den hollandske dreng, fx ovenstående der er lavet af Johan Jorna. Billedet er taget af Uberprutser og frigivet under Creative Commons BY SA 3.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.