Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Skærtorsdag

Christian 7.

Skærtorsdag blev indført af Christian 7 (1749-1808) i 1768. Befolkningens tillid var ikke stor til kongen i 1768. Han blev kritiseret for at tilbringe for meget tid på værtshuse og i letlevende kvinders selskab, heriblandt den navnkundige "Støvlet-Katrine" (Anna Katrine Benthagen).

I et forsøg på at genvinde populariteten hos befolkningen indførte Christian 7 en lov om en 3-dages arbejdsuge. Ugen skulle ganske enkelt "skæres" allerede om torsdagen.

I begyndelsen var ordningen en succes, men efterhånden fandt befolkningen det svært at få tiden til at gå. Allerede om fredagen meldte kedsomheden sig (deraf Langfredag). Kongens livlæge, Struensee, afskaffede efter få måneder ordningen bag kongens ryg. Kongen blev meget vred, og dømte som bekendt Struensee til døden for dette forræderi.

Det lykkedes dog aldrig kongen at genindføre den korte arbejdsuge. Man indgik i stedet et kompromis om at holde én kort arbejdsuge om året i forbindelse med påsken, og denne tradition har som bekendt holdt sig lige siden.

Om billedet: Christian 7. var kun 16 år, da han blev udråbt som konge. Ophavsret: Sandsynligvis malet af Alexander Roslin, public domain. Billedet er taget af Hanskirkegaard, og er også public domain.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.