Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Signatur

Slogan i forbindelse med en kampagne mod forurening. Slogannets fulde ordlyd er: "Sig-natur og bliv grøn".

Kampagnen løb første gang af stablen midt i 1980'erne og overbeviste befolkningen og dermed også politikerne om, at de måtte gøre noget ved den voldsomme forurening af naturen.

Det var ikke mindst landbrugets udledning af kvælstoffer, der satte sindene i kog. Landbruget selv mente ikke, at udledningen var et problem, men måtte dog finde sig i en omfattende vandmiljøplan, der skulle reducere deres udledning af kvælstoffer med 50% over de næste fem år. Vandmiljøplanen blev senere afløst af Vandmiljøplan 2, der udover yderligere begrænsning i udledning af kvælstof også indbefattede genopretning af vandløb.

Efter endnu en succesfuld kampagne i 2003, denne gang på internettet, hvorfor den blev kendt som digital sig-natur, vedtog politikerne Vandmiljøplan 3 med virkning fra 2004 og frem til 2015.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.