Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Sekulær

Metode til hurtigt at tilegne sig nyt lærestof. Metoden blev opfundet og patenteret af amerikaneren Nelson Humpfrey i 1972 og går ud på, at man lytter til kassettebånd med det, man skal lære, og derefter gentager det.

Egentlig snyder udtrykket, der er en sammensætning af sekund og lære. Der er nemlig ikke tale om at lære noget på få sekunder. Man lærer dog betydeligt hurtigere end ved andre indlæringsmetoder.

Det er desværre ikke alle emner, der egner sig til sekulær indlæring, fx har det vist sig at religiøse emner ikke læres hurtigere med metoden, nærmest tværtimod.


Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger. Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Her kan du læse endnu mere om ordforklaring.dk. Du kan desuden hente appen Dagens ord fra Google Play.

Sidens bagmand står også bag Ludvigs Hjørne, feriesiden Rejse til Thailand samt flere andre sider, hvilket du kan læse mere om på Google+.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.