Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Rette smed for bager

Saxo

Takket være historieskriveren Saxo (ca. 1160-1208) kender vi den nøjagtige oprindelse til denne vending, der egentlig er ret intetsigende, hvis man ikke kender den ulykkelige historie bag.

Historien udspilledes i den lille landsby Galten, hvor fiskehandleren Hørman Helgrimsøn også stod for undervisningen af byens børn. Som følge af sin rolle som underviser, havde han tillagt sig en vane med altid at rette på folk, der udtalte ordene forkert.

Han havde ofte rettet på byens smed, Arman Brix, hvor smeden blot havde trukket på skuldrene. Men en dag gik det galt, fordi han rettede på smeden foran bageren. Smeden skulle giftes med bagerens datter, og følte sig nedgjort i sin kommende svigerfars øjne. Han plantede derfor resolut sin forhammer i hovedet på fiskehandleren, der straks udåndede. Dermed opstod vendingen "Man skal ikke rette smeden foran bageren". Gennem årene er vendingen blevet forkortet til "Rette smed for bager".

Historien om fiskehandleren og smeden inspirerede senere tegneserieskaberne Goscinny og Uderzo, der lod fjendskab mellem byens fiskehandler og smed være en tilbagevendende begivenhed i deres album om Asterix. Blot havde figurerne her fået navnene Hørmetix og Armamix.

Tegning af Saxo. Ophavsret: Louis Moe, public domain.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.