Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Relativitetsteorien

Albert Einstein

Nok verdens bedst kendte teori, der også kendes i form af formlen E=MC².

Formlen gør det muligt videnskabeligt at udregne, om en fest er relativ vellykket, eller om den er en relativ katastrofe. Formlen er engelsk, E står for entertainment (underholdning), mens MC som bekendt er et udtryk for en rapper. 2-tallet angiver, at antallet af rappere skal ganges med hinanden. Er der således to rappere, er underholdningsværdien fire gange så stor, som hvis der kun er én rapper.

Formlen blev lavet af Albert Einstein (1879-1955), der var kendt som lidt af et festdyr.

Om billedet: Albert_Einstein. Ophavsret: Ferdinand Schmutzer, public domain. Billedet er restaureret af Adam Cuerden.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.