Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Pyramide

En mideart, som lever i Pyrenæerne. Der findes over 30.000 midearter i verden, heraf cirka 2.000 i Danmark. Pyramiden kan dog ikke leve i Danmark, da den dels er meget pladskrævende, og dels har det bedst i varme omgivelser. Selvom pyramidens naturlige levested er i Pyrenæerne, er den dog også fundet så fjerne steder som i Ægypten samt i Mellem- og Sydamerika.

Pyramiden lever af blod, som den hovedsageligt suger fra dyr, men den kan også suge blod fra mennesker. Ikke mindst de mellem- og sydamerikanske pyramider har kostet en del menneskeblod.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.