Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Man skal ikke kaste med Sten

Som med så mange andre ordsprog er dette blevet forvansket af tidens tand, så det har fået en ny og helt anderledes betydning. Og det er lidt synd, for der ligger en tragisk historie bag, som ikke bør gå i glemmebogen.

Sten Jørgensen var en dværg, som havde svært ved at finde arbejde. Han bestemte sig derfor til at gå ind i under­holdnings­branchen ved at leje sig selv ud til arrangementer, hvor deltagerne kunne dyste om, hvem der kunne kaste ham længst. Det blev straks en succes, og Sten Jørgensen tjente gode penge.

Men handicap-fjendtlige organisationer startede en kampagne mod Stens indbringende job, og de indrykkede annoncer i de fleste store dagblade med overskriften "Man skal ikke kaste med Sten". Det lykkedes dem at piske en stemning op, og overskriften bed sig fast i folkemunde som et nyt ordsprog.

Den negative pressekampagne tvang til sidst Justitsministeriet til at udsende et cirkulære, der forbød dværgkastning. Dermed mistede Sten Jørgensen sit indtægtsgrundlag, og han måtte gå fra hus og hjem.

Efterhånden som Stens ulykkelige skæbne blev glemt, mistede ordsproget sin betydning, og folk begyndte at hæfte nye endelser på, som fx "når man er ved stranden", "i en snebold" og "når man bor i et glashus". Sidstnævnte er det eneste, der har overlevet til i dag.

Om videoen: Der findes ikke billeder eller video med Sten Jørgensen. Denne video er ikke fra Danmark, hvor dværgkastning nu er forbudt. I de lande, hvor dværgkastning stadig er tilladt, kræves der selvfølgelig samtykke fra dværgen.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.