Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Lusepuster

Oprindeligt loppepuster. Det var gennem mange århundreder almindeligt med loppecirkus som markedsgøgl. Man fremviste lopper, der udførte forskellige tricks, så som at gå på line og løbe rundt i et løbehjul. Lopperne kunne selvfølgelig ikke trænes på samme måde som fx hunde og heste, fordi de små insekter ikke kan opfatte den menneskelige stemme. I stedet trænede man dem ved at puste til dem gennem et hult strå. En loppepuster er altså en, der træner lopper.

Efterhånden som hygiejnen herhjemme blev forbedret blev lopper mere sjældne, og man gik derfor over til at træne lus i stedet. Men det var dog kun en stakket frist. Hygiejnen blev yderligere forbedret, så selv lus blev en sjældenhed. De sidste loppe- og lusecirkus lukkede herhjemme i midten af 1960'erne. Selv Tivoli i København har haft et loppecirkus, det lukkede i 1965.


Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger. Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Her kan du læse endnu mere om ordforklaring.dk. Du kan desuden hente appen Dagens ord fra Google Play.

Sidens bagmand står også bag Ludvigs Hjørne, feriesiden Rejse til Thailand samt flere andre sider, hvilket du kan læse mere om på Google+.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.