Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Kræmmer

Kræmmermarked

Oprindeligt en person, der lever af at kramme andre. Kræmmerne gik i gamle dage fra gård til gård og solgte kram til såvel bønder som karle. Efterhånden begyndte de at tage andre varer med, når de nu alligevel kom rundt til alle gårdene. Det var ofte brugte ting, de solgte billigt.

Efterhånden som gårdene blev slået sammen, og der dermed blev længere mellem kunderne, begyndte kræmmerne at arrangere kræmmermarkeder, hvor de i stedet fik kunderne til at møde op. Der findes stadig en del kræmmermarkeder rundt omkring i landet, men i dag er der ikke ret mange af kræmmerne, der falbyder kram, nu ligger hovedvægten på de brugte varer. Kræmmerne er dog som oftest stadig meget vennesæle, og spørger man, kan man sikkert stadig købe et kram af de fleste af dem.

Den gamle tradition med omrejsende kræmmere blev genoplivet i forbindelse med markedsføringen af TV2 Zulu, da den nye kanal gik i luften i 2000. Tv-stationen fulgte et hold kræmmere, kendt som Krammeholdet, mens de tog rundt og uddelte kram.

Om billedet: Et moderne kræmmermarked. Ophavsret: David Stanley, frigivet under Creative Commons 2.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.