Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Kalveknæ

Smitsom børnesygdom. Egentlig er der tale om samme sygdom som kogalskab, men når børn rammes af sygdommen, kaldes den kalveknæ.

Sygdommen medfører især to tydelige symptomer: brølende og støjende adfærd og deformering af knæene. Hos voksne er det først og fremmest adfærden, man lægger mærke til, mens knæene er skjult af lange bukser. Hos børn er det omvendt, her er brølende og støjende adfærd almindelig, mens de oftere går med korte bukser, så knæene kan ses.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.