Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Kålhøgen

Kålhøg

Rovfugl, der i starten af forrige århundrede var meget udbredt i Danmark, men som ikke er observeret herhjemme siden 1954. Kålhøgen lever af mus og andre små pattedyr i marker med kål. Efterhånden som kåldyrkerne i første halvdel af forrige århundrede gik over til at dyrke deres afgrøder i drivhuse, mistede kålhøgen sit fødekammer, og rovfuglen er nu uddød i Danmark og det meste af Europa.

Der findes dog stadig bestande af kålhøge i nogle af de østeuropæiske lande, hvor man stadig i en vis udstrækning dyrker kål på markerne. Fx foretog ivrige fugleentusiaster i Ungarn en landsdækkende optælling i 2006, hvor man optalte 4.674 par kålhøge.

Om billedet: Kålhøg. Ophavsret: Dan Pancamo, frigivet under Creative Commons SA 2.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.