IDrive

Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Kålhøgen

Kålhøg

Rovfugl, der i starten af forrige århundrede var meget udbredt i Danmark, men som ikke er observeret herhjemme siden 1954. Kålhøgen lever af mus og andre små pattedyr i marker med kål. Efterhånden som kåldyrkerne i første halvdel af forrige århundrede gik over til at dyrke deres afgrøder i drivhuse, mistede kålhøgen sit fødekammer, og rovfuglen er nu uddød i Danmark og det meste af Europa.

Der findes dog stadig bestande af kålhøge i nogle af de østeuropæiske lande, hvor man stadig i en vis udstrækning dyrker kål på markerne. Fx foretog ivrige fugleentusiaster i Ungarn en landsdækkende optælling i 2006, hvor man optalte 4.674 par kålhøge.

Om billedet: Kålhøg. Ophavsret: Dan Pancamo, frigivet under Creative Commons SA 2.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk. Du kan desuden hente appen Dagens ord fra Google Play, hvor du hver dag kan få forklaret et nyt ord.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.

IDrive