Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Impotent

Matematisk begreb om tal, som ikke kan ophøjes. Det gælder fx 1-tallet.

Impotent er det modsatte af potent. Potent (eller potens) stammer fra matematikkens verden, hvor man kan ophøje et tal i fx 3. potens, det vil sige, man ganger tallet med sig selv tre gange. Men ikke alle tal kan ganges med sig selv, det gælder fx imaginære tal og halvnegative tal. Hertil kommer tallene 0 og 1, der ikke ændres af at blive ganget med sig selv. Når et tal ikke kan ophøjes, siger man, det er impotent.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.