Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Guerillakrig

Udtryk for krig, hvor små styrker angriber en større modstander. Ordet har spansk oprindelse, guerilla betyder gorilla.

Udtrykket opstod under Napoleonskrigene i den østafrikanske jungle. De lokale stammer var underlegne i forhold til Napoleons (1769-1821) talstærke hær, både med hensyn til antal krigere og våben. Så i stedet for at gå i direkte kamp mod overmagten, benyttede de sig af gorillaernes taktik i kampen mod en overmægtig fjende. De angreb i små grupper i nålestiksoperationer, hvor de hver gang dræbte nogle få af Napoleons soldater, hvorefter de lynhurtigt trak sig tilbage i junglens ly.

Napoleon blev mere og mere desperat over de mange faldne, og frustrationen over aldrig at få lov at kæmpe direkte mod fjenden ødelagde moralen hos soldaterne. Tilsidst valgte Napoleon at trække sig tilbage fra Afrika for i stedet at føre krig i Europa.


Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger. Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Her kan du læse endnu mere om ordforklaring.dk. Du kan desuden hente appen Dagens ord fra Google Play.

Sidens bagmand står også bag Ludvigs Hjørne, feriesiden Rejse til Thailand samt flere andre sider, hvilket du kan læse mere om på Google+.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.