Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Forstemmende

Det indledende arbejde ved en klaverstemning.

Stemning af flygel

I gamle dage var det fint at have et klaver stående, deraf udtrykket vokset op i et hjem med klaver, der viste, at man hørte til det bedre borgerskab. Det medførte selvfølgelig også, at klaverstemning var en fornem profession, der krævede en længere uddannelse. En klaverstemmer havde således ofte en lærling med sig, hvor lærlingen typisk foretog det forstemmende arbejde - den indledende stemning - inden klaverstemmeren foretog fintuningen.

I dag er det ikke længere så fint at vokse op med klaver, og der er så få hjem med klaver, at det ikke er nok til at aflønne såvel klaverstemmer som lærling. Der findes derfor ikke længere en klaverstemmeruddannelse. I stedet er det hovedsageligt afdankede musikere, der stemmer klaverer og flygler, og de springer oftest over det forstemmende arbejde, da de finder den slags mindre sjovt.

Om billedet: Stemning af flygel. Ophavsret: PlayMistyForMe, frigivet under Creative Commons 3.0.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.