Se de 10 nyeste ordforklaringer.

Alfabetisk oversigt over samtlige ordforklaringer.

Skift til mørkt tema ǀ Skift til lyst tema

Decimalkomma

Decimalkommaet kan bruges til at afgrænse sætningsdele på samme måde, som det grammatiske komma. Det grammatiske komma bygger på grammatik, mens decimalkommaet er baseret på titalssystemet.

Decimalkommaet bruges især af ingeniører og andre matematisk uddannede personer. Kommaet har især den fordel at det kan sættes automatisk - og helt korrekt - af en computer.

Kort sagt skal man blot kunne tælle til ti for, at kunne benytte decimalkommaet eftersom kommaet blot skal sættes efter, hvert tiende ord. Man skal dog være opmærksom på undtagelserne: Hvis der allerede står et andet tegn på kommaets plads, fx et punktum eller et kolon skal kommaet ikke sættes. Og tællingen nulstilles ved nyt afsnit.

Normalt bruger vi grammatisk komma i forklaringerne her på ordforklaring.dk, men i denne ene ordforklaring har vi brugt decimalkomma for, at illustrere brugen af kommaet.

Om ordforklaring.dk

ordforklaring.dk hjælper med at udrydde mis­for­stå­elser, når det gæl­der ord, ord­sprog og ven­dinger.

Man kan ganske vist købe flere ud­mær­kede ord­bøger med for­kla­ringer på al­skens ord og ven­dinger, men dels kos­ter den slags bøger mange penge, og dels er for­kla­rin­gerne ikke altid rig­tige. Det kan man hur­tigt kon­sta­tere, hvis man slår sam­me ord eller udtryk op i en af de dyre bøger og på ordforklaring.dk.

Du kan læse endnu mere om ordforklaring.dk.

Læs om cookies og privatlivspolitik.

Der er lagt megen tid og omhu ind i de forskellige ord­for­kla­ringer. Skulle du alligevel finde en fejl, er du vel­kommen til at give os besked herom. Skriv også gerne, hvis du savner en eller flere ord­for­kla­ringer på siden. Du kan skrive til webmester@ordforklaring.dk.